Marketing Manager

Pełen etat SEM-PRO Media sp. z o.o.

Opis pracy

Co będzie należało do Twoich zadań?

Samodzielne opracowywanie i realizacja działań marketingowych i PR

Planowanie i realizacja budżetu marketingowego oraz osiąganie założonych kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w ramach uzgodnionych

Odpowiedzialność za efektywność dobranych kanałów marketingowych i ich koszty

Koordynowanie i realizacja kampanii promocyjnych i  wizerunkowych,

 

Koordynowanie kreacji i produkcji materiałów promocyjnych (materiały drukowane, reklama wizualna, materiały ekspozycyjne),

Dostarczanie najlepszej wiedzy z obserwowanych trendów rynkowych i przekładanie jej na efektywną pracę

Monitorowanie skuteczności, optymalizacja działań zespołowych i odpowiedzialność za ich prowadzenie

Zarządzanie podległym zespołem – umiejętne planowanie, delegowanie i egzekwowanie.

 

Jakich kandydatów szukamy?

Z doświadczeniem na równoległym stanowisku,

Z doświadczeniem w koordynacji i prowadzeniu działań marketingowych,

Ze znajomością zagadnień z zakresu e-marketingu,

Z umiejętnością planowania i organizowania pracy własnej oraz zespołu,

Z  bardzo dobrymi zdolnościami interpersonalnymi i komunikacyjnymi,

Z umiejętnością planowania i ustalania priorytetów oraz pracy pod presją czasu,

Kreatywnie i samodzielnie myślącego oraz zaangażowanego w pracę swoją i zespołu.

 

Co oferujemy?

Pracę w firmie należącej do czołówki firm w branży,

Możliwość wpływu na kształt biznesu i udział w kształtowaniu rozwoju branży,

Rozwój poprzez ambitne zadania i autonomię działania,

Atmosferę sprzyjającą działaniu, wśród zaangażowanych, młodych i ambitnych ludzi z pasją.

Pakiet sportowy i szkoleniowy.

Mogą Ci się spodobać