Kalkulator wynagrodzenia

Kalkulator wynagrodzeń to narzędzie, które pomoże Ci odpowiedzieć na pytanie, ile wyniesie twoje wynagrodzenie netto lub brutto. Oprócz przeliczenia brutto-netto oraz netto-brutto, kalkulator wyliczy zaliczki na PIT, składki, ZUS oraz koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem.Twoje wynagrodzenie:
Po przeliczeniu
Ubezpieczenie emerytalne:
Ubezpieczenie rentowe:
Ubezpieczenie chorobowe:
Ubezpieczenie zdrowotne:
Zaliczka na PIT:
Zaliczka na PIT z ulgą*:
Po przeliczeniu z ulgą*:
 • wartość netto wynagradzania – kwota do wypłaty po potrąceniu obciążeń (składki na ubezpieczenie społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne), potocznie wynagrodzenie “na rękę”
 • wartość brutto wynagrodzenia – to wynagrodzenie zawierające podatek i składki ZUS
 • koszty pracodawcy – całkowity koszt wynagrodzenia poniesiony przez pracodawcę
 • koszty uzyskania przychodu – wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów
 • koszty pracodawcy – całkowity koszt wynagrodzenia poniesiony przez pracodawcę

Kalkulator płac pozwala obliczyć wynagrodzenia w roku 2019 oraz w latach poprzednich.

Nasza aplikacja posiada następujące funkcje:

 • kalkulator wynagrodzeń brutto/netto
 • kalkulator wynagrodzeń netto/brutto
 • kalkulator kosztów pracodawcy
 • ulga – ulga dla młodych to nowa ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla osób do 26. roku życia.Dla kogo nowa ulga w PITDla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą.Z ulgi skorzysta ponad 2 mln młodych pracowników.

  Na czym polega ulga

  Ulgą objęte będą przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika będą zwolnione z PIT.

  Tylko w 2019 r. limit zwolnienia będzie wynosił 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia.

  Zwolnienie będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli zarabiasz więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.